Nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Nhiệm vụ được đặt ra cho ngành giao thông và các địa phương là phải giảm tỉ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017. 

Nhiệm vụ được đặt ra cho ngành giao thông và các địa phương là phải giảm tỉ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017. 

Trung tâm Tin tức