Nâng cao vai trò truyền thông chống biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

Vai trò, trách nhiệm của báo chí đối với các tác động biến đổi khí hậu lên Đồng bằng sông Cửu Long đang dần đưa ra những định hướng hỗ trợ phát triển cho toàn vùng một cách bền vững hơn.

Trung tâm Tin tức