Nâng cao nhận thức về thực trạng bạo lực giới

10 tác phẩm đương đại của 7 nhóm nghệ sĩ thể hiện những góc nhìn đa chiều về tình trạng bạo lực giới ở Việt Nam hiện nay đang được giới thiệu tại triển lãm "You can talk to me".

Trung tâm Tin tức