Nâng cao nhận thức về rửa tay phòng ngừa nhiễm khuẩn ở bệnh nhân và thân nhân

Việc ngăn ngừa và giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn có thể giúp giảm từ 20-30% tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện. Trong đó, có một biện pháp phòng ngừa vô cùng đơn giản là rửa tay thường xuyên.

Trung tâm Tin tức