Nâng cao hiệu quả dạy nghề - Nhu cầu lao động 4.0

Hiện nay nhu cầu nghề xã hội còn rất lớn nên các trường nghề đang áp dụng những phương pháp đào tạo tiên tiến, bám sát thực tế để đào tạo và đáp ứng nguồn nhân lực.

Trung tâm Tin tức