Nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất sang Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường có nhu cầu nông sản cực lớn và ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng. Đây cũng là đối tác thương mại hàng nông sản hàng đầu của Việt Nam.

Trung tâm Tin tức