Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt cho Kiều bào

Trong hơn 10 năm qua, chương trình tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài đã bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng cho khoảng 600 giáo viên Kiều bào.

Trung tâm Tin tức