Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và thông tin tuyên truyền qua App-in-app Zalo

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và thông tin tuyên truyền đã được các quận huyện trên địa bàn thành phố áp dụng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm