Nam sinh đăng quang Olympic tiếng Anh lần đầu tiên ở Việt Nam

"Hành trình tìm kiếm các kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam" - được triển khai lần đầu tiên với cuộc thi Olympic tiếng Anh Việt Nam 2019 - đã tìm ra được người xuất sắc nhất.

Trung tâm Tin tức