Nấm ký sinh côn trùng - Nguồn tài nguyên quý trong ứng dụng sinh học

Nhiều năm len lỏi qua những cánh rừng vùng Tây Nguyên và Bắc Trung bộ, nhóm nghiên cứu đã sưu tập các loài thuộc nhóm nấm ký sinh côn trùng với hơn 100 mẫu vật và hơn 50 chủng thuần với đầy đủ các thông tin khoa học.

Trung tâm Tin tức