Năm 2019: Nguy cơ thừa lao động sơ cấp nghề

Theo các chuyên gia, năm 2019, một số ngành có nguy cơ thừa lao động, đặc biệt là lao động sơ cấp nghề và lao động phổ thông, trong khi nhu cầu tuyển dụng lực lượng này lại ở mức thấp.

Trung tâm Tin tức