Năm 2017: Hơn 3,6 tỉ đồng giúp đỡ cựu thanh niên xung phong khó khăn

Với tinh thần "Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu, vì nghĩa tình đồng đội", Hội cựu Thanh niên Xung phong TP.HCM trong năm 2017 đã vận động hơn 3,6 tỉ đồng để giúp đỡ cho các cựu TNXP khó khăn.


 

Trung tâm Tin tức