Mỹ xác nhận đàm phán với Taliban

Ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận đã đàm phán với đại diện Taliban về một đề xuất giảm bạo lực trong bảy ngày.

Trung tâm Tin tức