Mỹ và Trung Quốc tăng cường hợp tác thương mại

Mỹ và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung, khẳng định hai bên đã đạt dược đồng thuận về những biện pháp để giảm "thực chất" thâm hụt thương mại song phương của Mỹ, bằng cách tăng "đáng kể" lượng hàng hóa Trung Quốc mua của Mỹ.

Trung tâm Tin tức