Mỹ và Trung Quốc đạt tiến triển về đàm phán thương mại

Trung Quốc vừa thông báo về sự nhất trí với Mỹ về những vấn đề thương mại cốt lõi sau cuộc điện đàm cấp cao giữa hai bên.

Trung tâm Tin tức