Mỹ và Philippines tổ chức diễn tập đổ bộ

Ngày 9/5, quân đội Mỹ và Philippines đã tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ với sự tham gia của binh sĩ hai nước cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại.

Trung tâm Tin tức