Mỹ và Canada vào giờ chót đạt thỏa thuận về sửa đổi Hiệp định NAFTA

Sau nhiều giờ đàm phán, Mỹ và Canada đã chính thức đạt được thỏa thuận về sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), song thỏa thuận này vẫn phải chờ sự phê chuẩn cuối cùng.

Trung tâm Tin tức