Mỹ và Ấn Độ sắp ký hàng loạt thỏa thuận vũ khí lớn

Ấn Độ đang lên kế hoạch ký kết một số thỏa thuận mua vũ khí trị giá tới 10 tỉ đô la với Mỹ trong vòng 2-3 năm tới.

Trung tâm Tin tức