Mỹ - Trung tiếp tục đàm phán thương mại ngày 10/10

Vòng đàm phán cấp cao về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được ấn định vào ngày 10/10 tới đây tại Mỹ, kỳ vọng sẽ giúp giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm qua.

Trung tâm Tin tức