Mỹ - Trung đạt thỏa thuận giai đoạn 1

Tối 13/12, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc, trong đó có việc cắt giảm thuế đối với nhiều loại mặt hàng giữa hai nước.

Trung tâm Tin tức