Mỹ: Thất nghiệp vì COVID-19, người dân đi thu gom phế liệu

TP New York đắt đỏ, công việc mưu sinh trở nên khó khăn hơn trong dịch COVID-19, nhiều người dân kiếm kế sinh nhai bằng công việc thu gom phế liệu.

Trung tâm Tin tức