Mỹ sửa đổi lệnh cấm đầu tư đối với Trung Quốc

Ngày 27/1, Mỹ đã sửa đổi các hạn chế đối với các khoản đầu tư liên quan đến chứng khoán của một số doanh nghiệp quân đội Trung Quốc.

Trung tâm Tin tức