Mỹ siết chặt nguồn cung chất bán dẫn cho Huawei

Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ tiến hành những biện pháp mới nhằm thắt chặt hơn nữa nguồn cung chất bán dẫn từ các nhà sản xuất chip toàn cầu cho tập đoàn Huawei.

Trung tâm Tin tức