Mỹ phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pomeo cho biết, Mỹ phản đối những yêu sách chủ quyền đối với Biển Đông do Trung Quốc gửi tới Liên Hiệp Quốc và cho rằng những yêu sách này là bất hợp pháp.

Trung tâm Tin tức