Mỹ nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu nhóm thép một số nước

Sau khi nhiều nước phản đối thu thuế nhập khẩu nhôm và thép, Mỹ đã đã có dấu hiệu nhượng bộ khi nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu từ 3 nước: Hàn Quốc, Brazil và Argrentina.

Trung tâm Tin tức