Mỹ - Nhật gặp song phương

Bền lề Hội nghị G20 là những cuộc tiếp xúc song phương giữa các quốc gia, trong đó có buổi thảo luận về thiết bị quân sự giữa Mỹ và Nhật Bản.

Trung tâm Tin tức