Mỹ nhân vào bếp - Tập 99

Trợ lý của Lâm được Diệu Nhi mời đến nhà ở, Sĩ Thanh nằng nặc đòi anh chàng ở cùng phòng với mình để chia tiền. Liệu sau bữa tối với món Cút quay, Phong có đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn không?
Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV2
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Các chương trình gameshow, truyền hình thực tế về tình yêu
19g - Chủ Nhật - HTV7