Mỹ nhân vào bếp - Tập 99

Trợ lý của Lâm được Diệu Nhi mời đến nhà ở, Sĩ Thanh nằng nặc đòi anh chàng ở cùng phòng với mình để chia tiền. Liệu sau bữa tối với món Cút quay, Phong có đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn không?
Video Chương trình khác
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g45 thứ 7 - HTV9
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7