Mỹ: Mở cuộc điều tra luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump

Hôm nay, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành khám xét văn phòng và nhà riêng của ông Michael Cohen, người đang là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump.

Trung tâm Tin tức