Mỹ Khôi và Nguyên Vũ cổ vũ tinh thần chống dịch

Nhằm ủng hộ tinh thần chống dịch COVID-19, Mỹ Khôi và Nguyên Vũ đã có những lời cổ vũ và động viên đến với người dân, đồng thời, nêu cao tinh thần "Ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy" để giúp Chính phủ nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh.

Đài Truyền hình HTV