Mỹ - Hàn kéo dài vòng đàm phán chi phí quốc phòng

Ngày 19/3, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định kéo dài thêm một ngày vòng đàm phán về thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng đang diễn ra tại Mỹ.

Trung Tâm Tin Tức