Mỹ giám sát pháp lý đối với tập đoàn ZTE của Trung Quốc

Đây là một trong những biện pháp chưa từng có tiền lệ mà Bộ Thương mại Mỹ thực hiện đối với tập đoàn từng suýt bị phá sản sau các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Trung tâm Tin tức