Mỹ đưa loạt quan chức của đặc khu Hong Kong và Trung Quốc vào danh sách đen

Trang web của Bộ Tài chính Mỹ đăng tải: Chính phủ nước này đã đưa bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga - Đặc khu trưởng Đặc khu Hong Kong, cùng 10 quan chức Trung Quốc và Hong Kong khác vào danh sách đen.

Trung tâm Tin tức