Mỹ: Đảng Cộng Hòa muốn nối lại đàm phán về gói cứu trợ COVID-19

Đảng Cộng Hòa ở Mỹ đang hối thúc Chính phủ và các nghị sĩ đảng Dân Chủ tái khởi động đàm phán gói cứu trợ COVID-19 tiếp theo. Lời hối thúc được lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện - Mich McConnell đưa ra trong bối cảnh đàm phán bị bế tắc

Trung tâm Tin tức