Mỹ đang cân nhắc nhắc gửi thêm binh lính đến Trung Đông

Vào ngày 23/5, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã chính thức xác nhận, Lầu Năm Góc đang cân nhắc gửi thêm binh lính Mỹ đến Trung Đông.

Trung tâm Tin tức