Mỹ chưa thể thúc đẩy nhanh Dự luật kiểm soát súng đạn

Ngày 8/8, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ - Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa McConnell đã bác lời kêu gọi của hơn 200 thị trưởng, hối thúc các thượng nghị sĩ đang trong kỳ nghỉ hè quay trở lại làm việc và lập tức thông qua dự luật kiểm soát súng đạn.

Trung tâm Tin tức