Mỹ cắt viện trợ cho cơ quan Liên hiệp quốc về người tị nạn Palestine

Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, nước này sẽ chấm dứt viện trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Công tác Liên hiệp quốc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, gọi tắt là UNWRA.

Trung tâm Tin tức