Mỹ: Bang California sẽ sử dụng năng lượng sạch

Bang California của Mỹ đã chính thức cam kết sử dụng 100% năng lượng sạch vào năm 2045. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm chống biến đổi khí hậu của một bang lớn nhất nước Mỹ.

Trung tâm Tin tức