Mỹ ban hành Luật chi tiêu mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành Luật Chi tiêu mới, trị giá 854 tỉ đô-la. Đạo luật này nhằm giúp Chính phủ Mỹ tránh nguy cơ bị đóng cửa trong năm tài chính mới, bắt đầu từ ngày hôm qua (1/10).

Trung tâm Tin tức