Mỹ, Ấn Độ đạt thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự

Một thỏa thuận trao đổi thông tin quân sự nhạy cảm giữa Mỹ - Ấn Độ vừa được ký kết. Thỏa thuận này đã bị trì hoãn nhiều năm.

Trung tâm Tin tức