Mỹ ấn định thời điểm xét xử vụ George Floyd

Tòa án thành phố Minneapolis của Mỹ cho biết việc ấn định thời điểm xa như vậy là nhằm tránh để chủ đề gây căng thẳng như vậy trở thành công cụ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Trung tâm Tin tức