Mỹ: 40 triệu người dân Mỹ sống thiếu lương thực

Khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ hiện vô cùng lớn. Là quốc gia kinh tế lớn nhất thế giới nhưng lại có đến 40 triệu người dân Mỹ sống thiếu lương thực, thực phẩm.

Trung tâm Tin tức