Mumbai ra sáng kiến mới lạ về đèn giao thông

Việc bấm kèn in ỏi trong lúc chờ đèn đỏ là một việc rất khó chịu, Mumbai đã cho ra mắt hệ thống nhằm giúp người dân tự nhận thức về việc bấm kèn không đúng cách sẽ phải "trả giá" như thế nào.

Trung tâm tin tức