Mùa thu hoạch bông thuốc phiện ở Afghanistan

Các nông dân ở tỉnh Kandahar - Afghanistan đã bắt đầu vào mùa thu hoạch bông thuốc phiện - loại cây mà nhiều người dân nước này nuôi trồng trong thời gian qua, bất chấp sự phản đối của Chính phủ.

Trung tâm Tin tức