Mua sắm Tết thời công nghệ lên ngôi

Người trẻ vào dịp Tết đang thay đổi khi thời đại công nghệ lên ngôi, giờ đây truy cập các trang thương mại điện tử nhiều hơn đi chợ Tết theo kiểu truyền thống.

Trung tâm tin tức