MTTQ Việt Nam TP.HCM trao học bổng cho trẻ em nghèo huyện Cần Giờ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Ban vận động, quản lý và sử dụng Qũy vì người nghèo huyện Cần Giờ đã tổ chức buổi lễ trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 1.500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 3,35 tỷ đồng.

Trung tâm Tin tức