Một tiểu hành tinh có thể va phải Trái Đất trong 200 năm tới

Khả năng một tiểu hành tinh trong Hệ Mặt Trời va vào Trái Đất cao hơn những gì người ta nghĩ trước đây.

Nguồn: Trung tâm Tin tức