Một thanh niên hiến giác mạc khi qua đời

Tại Phú Yên, các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành lấy giác mạc của một thanh niên 22 tuổi vừa qua đời. Trước đó anh đã có nguyện vọng hiến tạng để giúp đỡ những người bệnh nan y.

Trung tâm Tin tức