Một số vùng trồng: Thay đổi để thích ứng

Sau các nỗ lực, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã của tỉnh Đồng Tháp đã có mã số vùng trồng, mã xưởng, khẳng định nguồn gốc nông sản, dễ dàng đưa sản phẩm xuất khẩu.

Trung tâm Tin tức