Một số trường đại học dự kiến xét tuyển bổ sung

Để đảm bảo tuyển đủ số lượng thí sinh, một số trường đại học dự kiến sẽ xét tuyển bổ sung các ngành và nhóm ngành nhất định. Đây là cơ hội mở ra hy vọng được bước chân vào giảng đường đại học cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Trung tâm Tin tức