Một số nước Châu Á đối mặt với giai đoạn lây nhiễm thứ hai

Tại Châu Á, những nước và vùng lãnh thổ mà dịch bệnh dường như đã được kiểm soát như Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc lại đang đối mặt với những "ca nhiễm nhập cảnh" do người từ nước ngoài về.

Trung tâm Tin tức